Een man met een hoofdtrauma

Gepubliceerd:

94 deelnemers

Een 42-jarige man werd op de SEH gezien nadat hij tijdens het voetballen door een knie van een medespeler op de linkerzijde van het hoofd was geraakt. Direct na het trauma was er een kortdurende episode van bewustzijnsdaling. Op de SEH was patiënt geagiteerd, maar hemodynamisch stabiel. Hij was gedesoriënteerd in tijd, plaats en persoon, maar lokaliseerde vlot op een supra-orbitale pijnprikkel. Patiënt had taalstoornissen en ernstige hoofdpijn. Er was geen evident uitwendig letsel aan het hoofd.
Wat is uw diagnose?
Antwoord