Een uiteenlopend klinisch beeld

Ventriculoperitoneale-shuntdisfunctie bij kinderen

Een meter staat op rood.
Dennis R. Buis
K. Mariam Slot
Dewi P. Bakker
René Post
Nicole I. Wolf
W. Peter Vandertop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6660
Abstract

Rectificatie

In het onderschrift van figuur 6 staat per abuis: ‘De ventrikelkatheter is occipitaal ingebracht.’ Dit is onjuist. Er had moeten staan: ‘De ventrikelkatheter is in de fontanelhoek ingebracht.’

Beste collega’s,

Vandaag gaan we het hebben over kinderen met hydrocefalus. Zij worden vaak behandeld met een ventriculoperitoneale shunt, een chirurgisch aangelegde verbinding tussen de laterale ventrikels en de peritoneale holte. Wanneer deze shunt verstopt raakt, kan dat uiteenlopende klachten geven. Wij beschrijven hoe je shuntdisfunctie tijdig en adequaat kunt opsporen.

Patiënt A is een meisje dat bij een zwangerschapsduur van 37 4/7 weken werd geboren met een myelomeningocele op niveau L2, een Chiari-2-malformatie en hydrocefalus. De myelomeningocele werd 2 dagen na haar geboorte gesloten. 5 dagen later werd bij haar rechts frontaal een ventriculoperitoneale shunt (VPS) geplaatst (figuur 1).

Figuur 1
Ventriculoperitoneale shunt
Figuur 1 | Ventriculoperitoneale shunt
Een ventriculoperitoneale shunt (VPS) bestaat uit een ventrikelkatheter, een drukklepje en een peritoneale katheter. De ventrikelkatheter wordt met een boorgatdeflector aan het periost van de schedel bevestigd. Vóór het drukklepje bevindt zich een reservoir, dat zo nodig kan worden aangeprikt om liquor af te nemen. Eenmaal in de ventrikel wordt de achterkant van de ventrikelkatheter aangesloten op het reservoir. De liquorstroom volgt de richting van de rode pijlen. Het hele systeem ligt subcutaan, op de ventrikelkatheter en het distale uiteinde van de peritoneale katheter na. Vooral het reservoir is vaak goed palpabel, een paar centimeter boven het oor.

Op 3-jarige leeftijd heeft zij gedurende 2 weken hoofdpijn, met weinig eetlust en braken. Sinds 2 dagen verergeren de klachten. Wij zien een geprikkeld, afwerend meisje, zonder neurologische uitval. Op een MRI-scan van de hersenen zijn de ventrikels vergroot ten opzichte van eerdere MRI’s. Hierop wordt de VPS chirurgisch geëxploreerd. Peroperatief zien wij een goed functionerende ventrikelkatheter. Daarom vervangen wij het klepje door een nieuwe klep van hetzelfde type. Postoperatief gaat het 2 dagen goed met de patiënte. Daarna treden dezelfde klachten weer op, die dit keer gepaard gaan met somnolentie. Het ventrikelstelsel is nog even verwijd als vóór de revisieoperatie…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam. Afd. Neurochirurgie: dr.mr. D.R. Buis, dr. K.M. Slot, dr. R. Post en prof.dr. W.P. Vandertop, neurochirurgen. Afd. Kinderneurologie: dr. D.P. Bakker en prof.dr. N.I. Wolf, neurologen.

Contact D.R. Buis (d.r.buis@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Dennis R. Buis ICMJE-formulier
K. Mariam Slot ICMJE-formulier
Dewi P. Bakker ICMJE-formulier
René Post ICMJE-formulier
Nicole I. Wolf ICMJE-formulier
W. Peter Vandertop ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties