Acuut subduraal hematoom na licht schedeltrauma

Klinische praktijk
R.C.F. Smits
T.W. Polder
H. Ponssen
Ph. Scheltens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2436-7
Abstract

Samenvatting

De ziektegeschiedenis wordt beschreven van een 73-jarige patiënte die één uur na een licht schedeltrauma plotseling een bewustzijnsdaling kreeg en tekenen van neurologische lateralisatie. De bevindingen bij het initiële neurologische onderzoek en de röntgenfoto van de schedel waren normaal. De CT-scan van de hersenen toonde een groot rechtszijdig subduraal hematoom. Bij operatie bleek dit veroorzaakt te worden door verscheuring van een kleine corticale arterie. Het herstel was voorspoedig.

Deze zeldzame oorzaak van een acuut subduraal hematoom, die met name bij oudere mensen voorkomt, gaat meestal gepaard met een lucide interval. Vroege herkenning en operatie zijn noodzakelijk.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Afd. Neurologie: R.C.F.Smits, assistent-geneeskundige; Ph.Scheltens, neuroloog.

Afd. Neurochirurgie: T.W.Polder, assistent-geneeskundige; H.Ponssen, neurochirurg.

Contact Ph.Scheltens

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Groningen, december 1992,

In hun artikel vermelden collega Smits et al. dat het acute subdurale hematoom niet altijd het gevolg van ernstig hersenletsel met verscheuring van corticale en ankervenen behoeft te zijn (1992;2436-7). Soms wordt een acuut subduraal hematoom veroorzaakt door een bloeding uit een corticale arterie, waardoor het klinisch veel gelijkenis vertoont met een epiduraal hematoom. Bij de beschreven patiënte bleek bij operatie een bloedende corticale arterie de oorzaak van het acute subdurale hematoom te zijn.

Omdat na de komst van de computertomografie (CT) in dergelijke omstandigheden als regel geen angiografie meer wordt verricht, zal de diagnose van een bloedende corticale arterie als oorzaak van het acute extracerebrale hematoom waarschijnlijk niet meer preoperatief gesteld worden. Dat was wel het geval bij de 2 door ons in 1971 beschreven patiënten met een acuut subduraal hematoom.1 Angiografie toonde daarbij een kleine extravasatie van contrastmiddel aan, die tot in de veneuze fase bleef bestaan. Uit de operatieve en histologische bevindingen bleek dat het hier ging om een aneurysma spurium, een kleine met bloed gevulde holte in een stolsel dat de beschadigde corticale arterie omgaf.

K.G. Go
L. Penning
Literatuur
  1. Go KG, Penning L, Oen TS. Acute subdural hematoma in connection with angiographically demonstrated traumatic rupture of a cortical cerebral artery (presenting as false aneurysm). A report of two cases. Neuroradiology 1971; 2: 107-10.

Amsterdam, januari 1993,

Wij danken de collegae Go en Penning voor hun reactie op onze casuïstische mededeling. Het door hen geschreven artikel dateert van vóór het CT-scantijdperk, en wij hebben gemeend er daarom niet naar te hoeven verwijzen. Er zijn echter nog enkele andere verschillen. De 2 patiënten die zij beschrijven, waren jonger dan onze patiënte. Tevens was er bij hen sprake van een ernstig schedeltrauma, getuige het feit dat beide patiënten reeds bij binnenkomst in het ziekenhuis comateus waren en een schedelfractuur hadden. Voorts bleek er een duidelijke relatie te bestaan tussen de plaats van de fractuur en de arteriële bloeding. Ondanks ontlasten van het hematoom zijn beide beschreven patiënten kort na de operatie overleden. Dit laatste onderstreept nogmaals de grote sterfte bij het arteriële subdurale hematoom en het belang van vroege diagnostiek en interventie. Overeenkomstig onze casus was er bij beide beschreven patiënten sprake van een bloedende (kleine) corticale arterie, die ook angiografisch aantoonbaar bleek.

Wij benadrukken nogmaals dat bij oudere mensen gedacht moet worden aan een acuut subduraal hematoom indien ernstige neurologische symptomen ontstaan na een licht schedeltrauma, zonder schedelfractuur. Een bloeding uit een beschadigde corticale arterie is hiervan meestal de oorzaak. Bij vermoeden hiervan dient onverwijld een CT-scan van de hersenen gemaakt te worden.

R.C.F. Smits
Ph. Scheltens