Een man met acuut subcutaan emfyseem

Wat is de diagnose?
A.E. (Anouk) Putker
Jos A.H. van Oers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3561
Abstract

Casus

Een 65-jarige man onderging een oesofaguscardiaresectie vanwege een distaal oesofaguscarcinoom. Postoperatief was er sprake van een aanhoudende lage zuurstofsaturatie. Op de 5e dag na de operatie kreeg patiënt een nasale siliconen zuurstofsonde (CH10; diameter: 3,3 mm) in het linker neusgat. Direct nadat patiënt zuurstof 6 l/min kreeg toegediend, klaagde hij over hevige pijn aan het linker oor. In enkele minuten ontstond fors subcutaan emfyseem in de linker gelaatshelft en daarna de hals (figuur 1a). Patiënt had een inspiratoire stridor en raakte respiratoir insufficiënt, waarop hij geïntubeerd en mechanisch beademend werd. De zuurstofsuppletie via de neus werd gestopt. Binnen enkele…

Auteursinformatie

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Tilburg: drs. A.E. Putker, aios interne geneeskunde; drs. J.A.H. van Oers, internist-intensivist.

Contact A.E. Putker (a.putker@etz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A.E. (Anouk) Putker ICMJE-formulier
Jos A.H. van Oers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties