Subcutaan emfyseem als eerste symptoom van een geperforeerde diverticulitis

Klinische praktijk
Petra G.A. van Boeckel
Hans W. Bodewes
John K. Maring
Sietze J. Graafsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A987
Abstract

Samenvatting

Een 76-jarige vrouw met een, behoudens hypertensie, blanco medische voorgeschiedenis, werd op de afdeling Interne Geneeskunde opgenomen wegens rectaal bloedverlies. Na enkele dagen kreeg zij veel pijn aan het linkerbeen. Bij lichamelijk onderzoek was dit gezwollen, glanzend en zeer pijnlijk bij aanraken. Later ontstond subcutaan emfyseem aan het bovenbeen. CT-onderzoek toonde een diverticulitis van het sigmoïd, met een perforatie en een zeer uitgebreid subcutaan en intramusculair emfyseem. Operatief werd een dubbelloops stoma op het colon transversum aangelegd en werden alle subcutane gebieden met emfyseem gedraineerd. Bij een tweede operatie werd een anterior-resectie volgens hartmann-principe verricht, met eindstandig fistel op het colon descendens. Na enkele dagen overleed zij ten gevolge van een septisch beeld. Subcutaan emfyseem is een zeldzame complicatie van een geperforeerde diverticulitis. Er zijn weinig prospectieve studies voorhanden over diverticulitis, hetgeen een rationele aanpak van deze veelvoorkomende aandoening in de dagelijkse praktijk bemoeilijkt.

Auteursinformatie

TweeSteden ziekenhuis, Tilburg.

Afd. Interne geneeskunde: drs. P.G.A. van Boeckel, arts-assistent (thans: Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten; arts-onderzoeker) en dr. S.J. Graafsma, internist.

Afd. Radiologie: drs. H.W. Bodewes, radioloog.

Afd. Chirurgie: dr. J.K. Maring, chirurg.

Contact Dr. S.J. Graafsma (sgraafsma@tsz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 november 2009

Ook interessant

Reacties