Pneumomediastinum: ingrijpen is niet altijd vereist
Open

Klinische les
06-10-2015
Herman J.A. Zandvoort, Hidde M. Kroon, Stephanie C.E. Schuit en Bas P.L. Wijnhoven

Dames en Heren,

Het pneumomediastinum wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van vrij lucht in het mediastinum. Hoewel dit ziektebeeld bij sommige patiënten een uiting is van een ernstige onderliggende aandoening die met spoed behandeling behoeft, kan het ook een onschuldige bevinding zijn waarvoor een conservatieve behandeling volstaat. Een zorgvuldige anamnese, lichamelijk onderzoek en gerichte aanvullende diagnostiek zijn daarom van belang om de onderliggende oorzaak te achterhalen en de patiënt juist te behandelen. In deze klinische les bespreken wij 3 patiënten met een pneumomediastinum, allen met een verschillende ziekteoorzaak.

Patiënt A, een gezonde 28-jarige man, meldde zich op de Spoedeisende Hulp met sinds 1 dag pijn op de borst aan de linkerzijde. Deze pijn verergerde bij diepe inademing. De klachten waren ’s avonds ontstaan, enkele uren na thuiskomst van zijn werk als sportkliminstructeur.

Op de SEH werd een thoraxröntgenfoto gemaakt waarop geen afwijkingen te zien waren. Vanwege een vermoeden van een longembolie lieten we een CT-scan met angiogram ...