Een kind met pijn op de borst door een spontaan pneumomediastinum

Klinische praktijk
Thijs W.H. Flinsenberg
Nicky S.J. Halbach
Simon G.F. Robben
Philippe P.R. Rosias
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B336

Samenvatting

Een 13-jarige jongen meldde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp met acute pijn op de borst. Initiële beoordeling wees op een pericarditis. Bij verdere evaluatie van ecg, thoraxröntgenfoto en laboratoriumwaarden bleek dat hij een pneumomediastinum had. De jongen werd opgenomen en analgetisch behandeld. Na 4 dagen kon hij in goede algemene conditie uit het ziekenhuis worden ontslagen. De incidentiecijfers van pneumomediastinum bij kinderen verschillen sterk in de literatuur. Waarschijnlijk is er sprake van onderdiagnose. Een pneumomediastinum moet worden overwogen bij een kind met pijn op de borst. Een thoraxfoto is het onderzoek van eerste keuze. Differentiaaldiagnostisch moeten andere respiratoire oorzaken, pericarditis en een oesofagusruptuur worden overwogen. Bij pneumomediastinum kan een symptomatisch beleid worden gevoerd. Analgetica volstaan meestal. Complicaties zijn zeldzaam.

Auteursinformatie

Orbis Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Sittard.

Drs. T.W.H. Flinsenberg en drs. N.S.J. Halbach, artsen; dr. P.P.R. Rosias, kinderarts.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Radiologie, Maastricht.

Dr. S.G.F. Robben, radioloog.

Contact drs. T.W.H. Flinsenberg (thijsflinsenberg@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 februari 2009

Ook interessant

Reacties