Negatieve-druktherapie bij ernstig subcutaan emfyseem

Klinische praktijk
Anouk Wezel
Aida S. Kidane
J.W.A. (Wolter) Oosterhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5186
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Subcutaan emfyseem is de aanwezigheid van lucht in het onderhuidse weefsel. Ernstig subcutaan emfyseem van de thorax kan leiden tot pijn, dyspneu en dysfonie. Door zwelling van het gelaat en de oogleden kunnen patiënten de ogen minder goed openen.

Casus

Wij beschrijven de casussen van 2 patiënten met ernstig subcutaan emfyseem van de thorax. Als gevolg van het subcutane emfyseem kreeg een 75-jarige man last van dysfonie en door de zwelling van het gelaat en de oogleden kon hij zijn ogen niet goed openen. Een 66-jarige man werd benauwd, angstig en onrustig. Nadat conventionele thoraxdrainage tekort was geschoten, besloten wij de lucht te laten ontsnappen via 2 ontlastende incisies in de huid, gevolgd door negatieve-druktherapie (NDT). Binnen enkele uren gaf dit verlichting van de symptomen.

Conclusie

Bij patiënten met ernstig subcutaan emfyseem van de thorax bij wie conventionele thoraxdrainage tekortschiet, adviseren wij een chirurgische behandeling middels ontlastende incisies in de huid, gevolgd door NDT. Het gebruik van een NDT-systeem kan de evacuatie van de lucht versnellen en vergemakkelijkt de wondverzorging.

Auteursinformatie

Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag. Afd. Heelkunde: dr. A. Wezel, aios; dr. J.W.A. Oosterhuis, longchirurg. Afd. Intensive Care: drs. A.S. Kidane, anios.

Contact A. Wezel (anouk_wezel@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anouk Wezel ICMJE-formulier
Aida S. Kidane ICMJE-formulier
J.W.A. (Wolter) Oosterhuis ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties