Een jongeman met een pijnlijk scrotum

Klinische praktijk
Linda J. de Vries
H. (Marieke) Vos
Tommy G.W. Speel
Ivo van den Elskamp
Joris Datema
Heleen Lameijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3529
Abstract

Dames en Heren,

In deze klinische les beschrijven wij de casus van een gezonde, 16-jarige jongeman met een torsio testis die zeer kort na een doorgemaakte epididymitis ontstaat. Met deze les illustreren wij hoe belangrijk het is om de diagnose ‘epididymitis’ te heroverwegen bij patiënten bij wie het scrotum opnieuw pijnlijk wordt. Wanneer een torsio testis in een vroeg stadium wordt herkend en behandeld, is er een grotere kans op behoud van de testis en de fertiliteit.1,2

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Patiënt, een gezonde, 16-jarige jongeman, komt op de Spoedeisende Hulp, omdat zijn rechter hemiscrotum sinds 2 dagen pijnlijk en gezwollen is. Hij gebruikt geen medicatie. Bij aankomst op de SEH geeft patiënt aan dat de pijn inmiddels is afgenomen, maar dat de zwelling persisteert. Hij heeft geen buikpijn gehad, is niet ziek geweest en heeft niet gebraakt. Ook heeft hij geen mictie- of defecatieklachten. Patiënt is niet seksueel actief.

Bij lichamelijk onderzoek zien wij een niet-zieke, adequate patiënt met een helder bewustzijn. Bij palpatie van de linker testis voelen wij een ronde, elastische, gladde en regelmatige testis; de epididymis kan goed worden onderscheiden van de testis. Patiënt geeft geen pijn aan tijdens het onderzoek van het linker hemiscrotum. Bij palpatie van de rechter testis voelen wij een elastische, onregelmatige zwelling; testis en epididymis zijn ditmaal niet goed van elkaar te onderscheiden. De rechter epididymis is gevoelig. Differentiaaldiagnostisch denken wij aan…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden. Afd. Spoedeisende Hulp: L.J. de Vries, semiarts; drs. H. Vos, anios SEH; drs. J. Datema en dr. H. Lameijer, SEH-artsen KNMG. Afd. Urologie: drs. T.G.W. Speel, uroloog. Afd. Radiologie: drs. I. van den Elskamp, radioloog.

Contact H. Lameijer (heleen.lameijer1@znb.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Linda J. de Vries ICMJE-formulier
H. (Marieke) Vos ICMJE-formulier
Tommy G.W. Speel ICMJE-formulier
Ivo van den Elskamp ICMJE-formulier
Joris Datema ICMJE-formulier
Heleen Lameijer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Johan
Govaerts

Met belangsteling las ik de Klinische les: ' Een jongeman met een pijnlijk scrotum'. De auteurs stellen dat  het hier gaat om een patient met epididymitis waarbij later een torsio testis optrad. Mijn inziens gaat het hier bijna zeker om een gemiste torsie. De auteurs schrijven zelf in dit artikel dat in een vroeg stadium de doorbloeding verhoogd kan zijn bij een torsie. De conclusie zou dan ook moeten zijn: ga bij een jongen in de puberteit altijd over tot exploratie van het scrotum ook al is de meest waarschijnlijke diagnose epididymitis. Bij een herevalutie is het bijna altijd te laat.

Johan Govaerts, uroloog gepensioneerd

Dr. Julien B.C.M.
Puylaert

 In deze klinische les wordt een tevoren gezonde, 16-jarige jongeman beschreven met een sedert twee dagen pijnlijk gezwollen rechter hemiscrotum. Gezien leeftijd en anamnese, was de diagnose torsio testis wel zeer waarschijnlijk. Omdat de pijn afgezakt was, was er waarschijnlijk sprake van òf necrose òf een detorsie. Gezien de beschreven goede doorbloeding van de rechter testis en epididymis bij echografie, was er vermoedelijk sprake van een status na detorsie. Het ontbreken van de cruciale echografische afbeelding  van deze rechter testis, maakt deze klinische les niet echt sterker. De radioloog heeft vermoedelijk zuiver op het echografisch beeld gevaren, en kliniek en leeftijd onvoldoende betrokken in zijn conclusie, vandaar de onjuiste diagnose van epididymitis. De clinicus heeft deze diagnose helaas overgenomen, en de patiënt is met pijnstillers naar huis gestuurd. Zes dagen later is er vermoedelijk weer een torsio opgetreden die uiteindelijk twee dagen later echografisch en later bij operatie bevestigd werd, de testis was toen niet meer te redden. De lezer blijft in verwarring achter als de auteurs aan het eind concluderen dat er sprake moet zijn geweest van een nieuw ontstane torsio testis in het verloop van een acute  epididymitis. Eens te meer geldt: “Eine Krankheit genügt”

Dr. Julien B.C.M. Puylaert, radioloog AmsterdamUMC, locatie AMC