Torsio testis ook mogelijk bij volwassen mannen

Klinische praktijk
R. Lazarov
G. Stapper
M.T.W.T. Lock
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1389-93
Abstract

Dames en Heren,

Acuut begonnen heftige pijn in het scrotum op adolescentenleeftijd, die soms gepaard gaat met misselijkheid en braken, tezamen met een pijnlijk (blauwachtig) gezwollen scrotumhelft zal de meeste collega's onmiddellijk doen denken aan een torsio testis. Indien soortgelijke symptomen op volwassen leeftijd voorkomen, zullen de meeste collega's denken aan epididymitis. Hoewel de frequentie op volwassen leeftijd zeldzaam is, moet torsio testis hoog in de differentiaaldiagnose blijven staan, omdat deze een spoedindicatie voor operatief ingrijpen is. De volgende vijf ziektegeschiedenissen geven hiervan een illustratie.

Patiënt A, een 34-jarige man, kreeg acuut pijn en zwelling in de rechter scrotumhelft tijdens een vergadering buiten zijn woonplaats. De pijn was zo hevig dat hij de vergadering niet verder bij kon wonen. Telefonische consultatie van de huisarts van een van zijn collega's leidde tot verwijzing naar een naburig ziekenhuis voor echografisch onderzoek van het scrotum. De door de huisarts vermoede diagnose ‘epididymitis rechts’…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Urologie: R.Lazarov, assistent-geneeskundige; M.T.W.T.Lock, uroloog.

Afd. Radiologie: G.Stapper, radioloog.

Contact M.T.W.T.Lock

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties