Epididymitis of testismaligniteit?

Klinische praktijk
C.P.A.M. Berger
A.A.B. Lycklama à Nijeholt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1669-71

Dames en Heren,

Pijn is een frequent voorkomend symptoom bij de klinische diagnose ‘epididymitis’. Daarentegen presenteren testistumoren, de meest voorkomende maligniteit bij mannen van 15-34 jaar oud, zich vaak als een pijnloze zwelling.1 Uit retrospectief onderzoek bleek echter dat bij 45 van de patiënten met een testistumor het symptoom scrotumpijn aanwezig was.2 In deze klinische les willen wij u de ziektegeschiedenissen van 2 patiënten demonstreren, bij wie op basis van het klinische beeld van pijnlijke scrotale zwelling de diagnose ‘epididymitis’ werd gesteld, maar bij wie uiteindelijk ook een testismaligniteit vastgesteld werd.

Patiënt A, een 16-jarige jongen, meldde zich op de eerstehulpafdeling van het Academisch Ziekenhuis Leiden met pijn links scrotaal. Dit soort klachten had patiënt nog nooit gehad. Aanvullende anamnese leverde geen bijzonderheden op. Bij lichamelijk onderzoek werd een rectale temperatuur van 38,1°C gemeten. Links werd een evident verdikte en pijnlijke epididymis geconstateerd, waarbij de testikel zelf normaal…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Urologie, Leiden.

C.P.A.M.Berger, assistent-geneeskundige; dr.A.A.B.Lycklama à Nijeholt, uroloog.

Contact C.P.A.M.Berger, Ziekenhuis Leyenburg, Postbus 40.551, 2504 LN Den Haag

Ook interessant

Reacties