Een bevinding 8 jaar na primaire diagnose

Een patiënt met bilateraal testiscarcinoom

Klinische praktijk
S. (Siebren) Dijkstra
J.A. (Fred) Witjes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3392
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het testiscarcinoom is bij mannen in de leeftijdscategorie van 15-34 jaar de meest voorkomende maligniteit. De gemiddelde 5-jaarsoverleving is 85% na behandeling. Terugkerende klachten of verhoogde tumormarkers kunnen wijzen op een 2e primaire, contralaterale testistumor.

Casus

Een 34-jarige man presenteerde zich met pijn in de linker testis. Hij was 8 jaar eerder gediagnosticeerd met een rechtszijdig testiscarcinoom en was succesvol behandeld middels een orchidectomie en 2 kuren chemotherapie. Bij aanvullend onderzoek waren de tumormarkers verhoogd. Patiënt bleek een contralateraal testiscarcinoom met 2 longmetastasen te hebben.

Conclusie

Van de patiënten met testiscarcinoom ontwikkelt 1-3% een metachrone (dat is: niet gelijktijdige) testistumor in de contralaterale testikel. Follow-up en zelfonderzoek zijn essentieel voor het vroeg opsporen van een metachrone contralaterale maligniteit.

Auteursinformatie

Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. Urologie, Nijmegen.

Drs. S. Dijkstra, arts-assistent urologie; prof.dr. J.A. Witjes, uroloog.

Contact drs. S. Dijkstra (siebren.dijkstra@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 9 oktober 2011

Ook interessant

Reacties