rol van slokdarmendo-echografie met dunne-naaldaspiratie

Gemetastaseerd testiscarcinoom of sarcoïdose

Klinische praktijk
Meike M. Hirdes
Frank P. Vleggaar
Willem H. Hirdes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A951

Dames en Heren,

Het testiscarcinoom is met een jaarlijkse incidentie van 120 per 100.000 in Nederland de meest voorkomende maligniteit bij jonge mannen (www.ikcnet.nl). Bij de juiste stagering en behandeling heeft de ziekte een goede 5-jaarsoverleving van 96-98%.

Regelmatig worden tijdens disseminatieonderzoek of follow-up door middel van radiologisch onderzoek van de thorax vergrote klieren in het mediastinum gevonden. Bij vergrote mediastinale klieren heeft men de neiging allereerst aan metastasen van de testistumor te denken. Maar andere aandoeningen zijn ook mogelijk, waaronder goedaardige. Eén van de mogelijke andere oorzaken van mediastinale lymfadenopathie is sarcoïdose.

In deze les willen wij het verband tussen het vóórkomen van testistumoren en sarcoïdose toelichten. Aan de hand van 3 casussen benadrukken wij bovendien het belang van een juiste diagnose van mediastinale lymfadenopathie bij testiscarcinoom en de rol van slokdarmendo-echografie met dunne-naaldaspiratie daarbij.

Patiënt A, een 47-jarige man met hypergonadotroop hypogonadisme, wordt al jaren door…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten: drs. M.M. Hirdes, arts-onderzoeker, dr. F.P. Vleggaar, Maag-, Darm- en Leverarts.

Isala Klinieken Zwolle. Afdeling Urologie: drs. W.H. Hirdes, uroloog.

Contact drs. M.H. Hirdes (m.m.c.hirdes@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Dr. D.M.D.S. Sie-Go, patholoog, beoordeelde de cytologische punctaten.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 september 2009

Ook interessant

Reacties

B
Kroon

Ik vind dat de auteurs een interessante en informatieve klinische les hebben geschreven. De genoemde jaarlijkse incidentie van het testiscarcinoom (120 per 100.00)0 is echter niet juist. Dit moet zijn 4-6 per 100.000 mannen per jaar.1 Dit betekent dat in Nederland jaarlijks bij circa 400 mannen de diagnose wordt gesteld. En -gelukkig- niet bij 9600. Ik vind verder de referentie waar naar verwezen wordt niet zo'n gelukkige (www.ikcnet.nl). Ik heb behoorlijk lang gezocht op deze site maar ben de genoemde incidentie niet tegengekomen. Ik ben van mening dat een bewering in een artikel vrij eenvoudig in de referentie moet terug te vinden zijn. Bovenstaande kritiek doet overigens niets af aan uw leuke klinische les.

Bin Kroon, aios Urologie Den Haag

Referentie
(1) Richtlijn testiscarcinoom. www.oncoline.nl

M.M.C.
Hirdes

Hartelijk dank voor uw kritische blik en terechte opmerking. Het incidentiecijfer van 120/100.000 per jaar in Nederland klopt inderdaad niet. Dit moet zijn: 120 nieuwe gevallen per jaar bij jonge mannen (leeftijdsklasse 25-29 jaar) in 2007 in Nederland of 24,2/100.000 per jaar in Nederland in 2007. De incidentie bij mannen in alle leeftijdscategoriën ligt inderdaad gelukkig een stuk lager, maar in het kader van de relatie met sarcoidose (ook voornamelijk bij jonge mannen voorkomend) hebben wij hier specifieke incidentiecijfers genoemd bij jonge mannen. Deze incidentiecijfers zijn terug te vinden op de IKC site onder: cijfers, incidentie IKMN-regio, incidentiecijfers IKR, en vult u in de tabel in: de incidentie per aantal (dus niet per 100.000) voor tumoren van het mannelijk geslachtsorgaan in 2007 in 5-jaars leeftijdklassen. Met de beperkte informatie gegeven in de klinische les begrijp ik dat u dit getal niet terug kon vinden. Wij zijn het dan ook met u eens dat deze getallen makkelijker terug te vinden hadden moeten zijn.

Mirke Hirdes