Een benauwde vrouw met vlinderkernen in het bloed

Wat is de diagnose?
Roger K. Schindhelm
Johan C. Berends
Mariëlle J. Wondergem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6759
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 53-jarige vrouw met astma kwam op de Spoedeisende Hulp. Zij had al 3 dagen een drukkend gevoel op de borst dat verergerde bij inspanning en niet vastzat aan de ademhaling. Bij lichamelijk onderzoek vonden wij geen relevante afwijkingen. Differentiaaldiagnostisch dachten wij aan myocardischemie, longembolieën, een infectie of een astma-exacerbatie Laboratoriumonderzoek gaf de volgende uitslagen (referentiewaarden tussen haakjes): leukocyten 10,6 x 109/l (4,0-10,0); Hb 7,5 mmol/l (7,5-10,0); trombocyten 50 x 109/l (150-450); D-dimeer 6886 μg/l (

Figuur 1

Diagnose

Microgranulaire variant van acute promyelocytaire leukemie.

Auteursinformatie

Gemini Ziekenhuis, Den Helder.

Laboratorium voor Klinische Chemie, Hematologie en Immunologie: dr. R.K. Schindhelm, arts en klinisch chemicus (tevens: Medisch Centrum Alkmaar).

Afd. Interne Geneeskunde: drs. J.C. Berends, internist-oncoloog.

VU medisch centrum, afd. Hematologie, Amsterdam.

Drs. M.J. Wondergem, internist-hematoloog.

Contact dr. R.K. Schindhelm (roger@schindhelm.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Roger K. Schindhelm ICMJE-formulier
Johan C. Berends ICMJE-formulier
Mariëlle J. Wondergem ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties