Een vrouw met gezwollen tandvlees

Wat is de diagnose?
Daan A.R. Castelijn
Mariëlle J. Wondergem
Dianne M. Heijink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5632
Abstract

Casus

Een 65-jarige vrouw bezocht de huisarts vanwege sinds 3 weken bestaande, progressieve vermoeidheid. Haar voorgeschiedenis vermeldde een curatief behandeld mammacarcinoom. Zij gebruikte geen medicatie. Sinds 2 weken was haar tandvlees in toenemende mate gezwollen, waardoor zij problemen ervaarde met eten. Anamnestisch waren alle tanden hierdoor minder zichtbaar dan voorheen. Bij lichamelijk onderzoek werd een gegeneraliseerde zwelling van de gingiva aan beide zijden van de bovenste en onderste tandenrij gezien, zowel buccaal als linguaal (figuur). Focaal was de zwelling ernstiger, zoals bij de voortanden. Behandeling met amoxicilline/clavulaanzuur had geen effect. Bloedonderzoek gaf de volgende uitslagen (referentiewaarden tussen haakjes): hemoglobine 4,2…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Hematologie, Amsterdam: drs. D.A.R. Castelijn, internist-hematoloog in opleiding; dr. M.J. Wondergem en dr. D.M. Heijink, internisten-hematologen.

Contact D.A.R. Castelijn (d.castelijn@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Daan A.R. Castelijn ICMJE-formulier
Mariëlle J. Wondergem ICMJE-formulier
Dianne M. Heijink ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties