Maligne histiocytose, 'true histiocytic lymphoma', acute monoblastenleukemie; vormen van ontaarding in de monocytoïde reeks

Onderzoek
M. Bins
S.M.G.J. Daenen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1619-22
Abstract

Samenvatting

Cellen van de monocytoïde reeks kunnen al naar gelang het bereikte ontwikkelings- en specialisatiestadium bij ontaarding aanleiding geven tot een grote verscheidenheid van klinische beelden, veelal met hoge graad van maligniteit. Van de drie besproken patiënten die ieder een andere vorm van de ziekte hadden, zijn inmiddels twee overleden, ondanks intensieve chemotherapie.

Het stellen van de diagnose is soms zeer moeilijk en soms zelfs pas bij obductie mogelijk. Bovendien levert het histologisch beeld in geval van maligne histiocytose geen zeker bewijs van de ziekte.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Kliniek voor Interne Geneeskunde, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Dr.M.Bins en S.M.G.J.Daenen, internisten-hematologen.

Contact dr.M.Bins

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties