Een vrouw met een lage hemoglobinewaarde

Wat is de diagnose?
Jurgen A. Riedl
Henriette Berenschot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1035
Abstract

Casus

Een 48-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp met pijn in haar rechter been. De pijn bestond sinds enkele weken, zonder voorafgaand trauma. Patiënte kon nauwelijks meer lopen en was de laatste weken toenemend bedlegerig. Wij zagen een evident bleke vrouw met een helder bewustzijn. Ze had diffuse, aspecifieke buikklachten. De defecatie was niet afwijkend en zonder bloedbijmenging. Het mictievolume was minder dan gebruikelijk, maar zonder dysurie of hematurie. Patiënte menstrueerde sinds een jaar niet meer. Ze had een drukkende pijn op de borst, uitstralend naar de rug. Laboratoriumonderzoek (referentiewaarden tussen haakjes) toonde een hemoglobinewaarde van 1,7…

Auteursinformatie

Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht.

Geïntegreerd Klinisch Chemisch Laboratorium, afd. Klinische Chemie: dr. J.A. Riedl, klinisch chemicus.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. H. Berenschot, internist-hematoloog.

Contact dr. J.A. Riedl (j.riedl@asz.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 20 augustus 2009
A woman with a low hemoglobin count.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties