Een vrouw met een lage hemoglobinewaarde

Wat is de diagnose?
Jurgen A. Riedl
Henriette Berenschot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1035
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 48-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp met pijn in haar rechter been. De pijn bestond sinds enkele weken, zonder voorafgaand trauma. Patiënte kon nauwelijks meer lopen en was de laatste weken toenemend bedlegerig. Wij zagen een evident bleke vrouw met een helder bewustzijn. Ze had diffuse, aspecifieke buikklachten. De defecatie was niet afwijkend en zonder bloedbijmenging. Het mictievolume was minder dan gebruikelijk, maar zonder dysurie of hematurie. Patiënte menstrueerde sinds een jaar niet meer. Ze had een drukkende pijn op de borst, uitstralend naar de rug. Laboratoriumonderzoek (referentiewaarden tussen haakjes) toonde een hemoglobinewaarde van 1,7 mmol/l, met 2,8% (0,5-2,5) reticulocyten en 0,99 × 1012/l (3,8-5,5) erytrocyten. Het perifere bloedbeeld toonde een linksverschuiving bij een ongestoord aantal leukocyten van 6,7 × 109/l, en 12 erytroblasten per 100 leukocyten. De creatinineconcentratie in het bloed was 140 µmol/l (70-100) met een ureumwaarde van 7,1 mmol/l (2,5-6,4). Opvallend was het grote verschil tussen de uitslagen voor totaal eiwit van 111 g/l (6-80) en voor albumine van 17 g/l (35-55). Wij zagen in het beenmerg een infiltratie van circa 80% ‘flaming’ plasmacellen: deze hebben een rose-paarse verkleuring van de cytoplasmarand door ophoping van immunoglobulinen (figuur). Beeldvorming van de schedel liet multipele lytische ophelderingen zien. Aanvullend onderzoek toonde een IgA-paraproteïne (M-proteïne) van circa 70 g/l.

Figuur 1

Diagnose

Multipel myeloom.

Auteursinformatie

Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht.

Geïntegreerd Klinisch Chemisch Laboratorium, afd. Klinische Chemie: dr. J.A. Riedl, klinisch chemicus.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. H. Berenschot, internist-hematoloog.

Contact dr. J.A. Riedl (j.riedl@asz.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 20 augustus 2009
A woman with a low hemoglobin count.

Ook interessant

Reacties