Gastro-intestinale amyloïdose bij multipel myeloom

Klinische praktijk
Moniek H.P. Gorter
Metin Tascilar
Tim T. de Waal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7354
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Gastro-intestinale amyloïdose kenmerkt zich door neerslag van amyloïd in de gastro-intestinale mucosa of het neuromusculaire systeem. Hierbij is er een verhoogde kans op malabsorptie, obstructie, bloedingen en perforatie.

Casus

Wij bespreken een 52-jarige man met rectaal bloedverlies. Bij endoscopisch onderzoek werd een erythemateus en livide gekleurd slijmvlies gezien in het sigmoïd. Histologisch onderzoek leverde geen diagnose op. Patiënt meldde zich 6 weken later op de Spoedeisende Hulp met het beeld van een intestinale perforatie. Ook had hij nieuw ontstane nierfunctiestoornissen. Bij analyse hiervan werd de diagnose ‘multipel myeloom’ gesteld. Na 3 giften bortezomib en dexamethason werd patiënt opgenomen met buikpijn en rectaal bloedverlies. Bij revisie van de eerder afgenomen sigmoïdbiopten bleek sprake van gastro-intestinale amyloïdose. Patiënt overleed 4 maanden nadat hij voor het eerst met klachten bij ons kwam.

Conclusie

Gastro-intestinale amyloïdose is zeldzaam. Vanwege de aspecifieke symptomen kan deze diagnose makkelijk gemist worden bij patiënten die nog niet bekend zijn met amyloïdose of een aandoening die met amyloïdose is geassocieerd.

Auteursinformatie

Isala, Zwolle.

Afd. Maag-, Darm-, en Leverziekten: drs. M.H.P. Gorter, aios mdl.

Afd. Oncologie: dr. M. Tascilar, internist-oncoloog.

Afd. Hematologie: drs. Tim T. de Waal, hematoloog.

Contact drs. M.H.P. Gorter (m.h.p.gorter@isala.nl)

Verantwoording

Drs. F.C.P. Moll, patholoog, beschreef de histologische beelden
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 maart 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Moniek H.P. Gorter ICMJE-formulier
Metin Tascilar ICMJE-formulier
Tim T. de Waal ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties