Nierinsufficiëntie door neerslag van lichte ketens bij multipel myeloom

Klinische praktijk
H.C.T. van Zaanen
Ph.P.N.M. Diderich
J.G. Pegels
J.A. Ruizeveld de Winter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2133-7
Abstract

Dames en Heren,

Het multipel myeloom (de ziekte van Kahler) is een monoklonale proliferatie van plasmacellen, veelal in het beenmerg gelokaliseerd. De bekendste manifestaties van deze aandoening zijn botpijnen, anemie, hypercalciëmie en recidiverende infecties. Dat het multipel myeloom zich ook kan manifesteren als progressieve nierfunctiestoornis of acute nierinsufficiëntie is minder bekend. De diagnose ‘multipel myeloom’ wordt nogal eens vertraagd gesteld. Bij ongeveer 35 van de patiënten is het interval tussen de aanvang van de klachten en de diagnose meer dan 3 maanden en bij 15 van de patiënten zelfs meer dan 6 maanden.1 Het multipel myeloom gaat meestal gepaard met een productie van abnormale eiwitten (paraproteïnen). In 20 van de gevallen is er productie van lichte ketens van het immunoglobuline (? of ?). Deze lichte ketens, Bence Jones-eiwitten genaamd, hebben een laag moleculair gewicht en worden renaal geklaard. In de gammaglobulinefractie van het eiwitspectrum kan dan een piek door…

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam.

Dr.H.C.T.van Zaanen, internist-hematoloog; Ph.P.N.M.Diderich, internist-nefroloog; dr.J.G.Pegels, internist-hematoloog-oncoloog.

Stichting Laboratorium Pathologie en Cytologie, afd. Pathologie, Rotterdam.

Dr.J.A.Ruizeveld de Winter, patholoog.

Contact dr.H.C.T.van Zaanen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties