Valkuilen bij diagnostiek en beloop van de ziekte van Kahler

Klinische praktijk
H.M. Lokhorst
A.W. Dekker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1105-7

Dames en Heren,

Het stellen van de diagnose ziekte van Kahler zal geen grote problemen opleveren bij een patiënt bij wie men osteolytische afwijkingen op de röntgenfoto, meer dan 10 plasmacellen in het beenmerg en een monoklonale eiwitcomponent (M-component) in serum en (of) urine vindt. Deze symptomen en verschijnselen kunnen echter bij veel andere aandoeningen afzonderlijk voorkomen en zijn bij de ziekte van Kahler niet altijd duidelijk aanwezig. Dat er bij de ziekte van Kahler, ook wel multipel myeloom genoemd, ook diagnostische problemen kunnen voorkomen, moge blijken uit de volgende ziektegeschiedenissen.

Patiënt A, een 53-jarige man, bemerkte begin 1985 dat zijn prestatievermogen geleidelijk achteruitging. Hij werd wegens bestaande pijn in de thorax door de huisarts verwezen naar een internist elders, die bij routinebloedonderzoek en röntgenonderzoek van de longen geen afwijkingen vond. In mei 1985 werd patiënt met spoed elders opgenomen wegens plotseling ontstane pijn in de thorax, verband houdend met…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Hematologie, Postbus 16.250, 3500 CG Utrecht.

H.M.Lokhorst en dr.A.W.Dekker, internisten.

Contact H.M.Lokhorst

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties