Echografische screening van de aorta abdominalis bij oudere mannen is zinvol
Open

Pro-contra
31-03-2008
A.P.M. Boll
Aanvaard op 17-12-2007.
Gepubliceerd op 31-03-2008.
In print verschenen in week 13 2008.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:750