Diagnostische meerwaarde van echografie bij kinderen met acute buikklachten

Onderzoek
E.D. van den Ende
W.P.A. Boellaard
J.H. Allema
H.C. Holscher
H. Putter
P.J. Breslau
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1174-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de rol van echografie bij de diagnostiek van acute buikklachten bij kinderen.

Opzet

Prospectief, beschrijvend.

Methode

Gedurende een jaar (1 juni 1999-31 mei 2000) werd echografie verricht bij alle kinderen met acute buikklachten korter dan 2 weken, die werden verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Rode Kruis Ziekenhuis te Den Haag. Op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek werd een eerste klinische diagnose gesteld. Vervolgens werd echografie van het abdomen verricht, waarbij de echografist niet op de hoogte was van de klinische diagnose. Kliniek en echografische bevindingen leidden tot de werkdiagnose. De definitieve diagnose werd gesteld op basis van histologisch onderzoek na operatie of op basis van de toestand bij ontslag

Resultaten

Er werden 112 patiënten geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd was 9 jaar en de groep bestond voor 54 uit jongens. Er hadden 48 kinderen appendicitis acuta. De sensitiviteit van de klinische bevindingen was 88 en de specificiteit 70. De sensitiviteit van echografie was 88 en de specificiteit 91. De positief voorspellende waarde van alleen klinische bevindingen was 69 en die van de combinatie van klinische bevindingen en echografie 88.

Conclusie

Echografie bij de diagnostiek van acute buikklachten bij kinderen heeft een additionele rol: deze verhoogt de specificiteit van het klinisch onderzoek. Het aantal negatieve laparotomieën daalde door gebruik van echografisch onderzoek.

Auteursinformatie

Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis Ziekenhuis, Sportlaan 600, 2566 MJ Den Haag.

Afd. Heelkunde: mw.E.D.van den Ende en W.P.A.Boellaard, assistent-geneeskundigen; dr.J.H.Allema en dr.P.J.Breslau, chirurgen.

Afd. Radiologie: mw.dr.H.C.Holscher, radioloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Medische Statistiek, Leiden.

Dr.H.Putter, statisticus.

Contact dr.P.J.Breslau

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties