'Acute buik' bij kinderen

C. Festen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:182-5
Abstract

Samenvatting

- Van een ‘acute buik’ bij kinderen is sprake als er plotseling ernstige buikpijn is ontstaan. Nader onderzoek dient plaats te vinden als de pijn zeer ernstig is, langer dan 3-4 uur aanhoudt of gepaard gaat met braken. Het niet stellen van de juiste diagnose kan leiden tot ernstige complicaties.

- De belangrijkste oorzaak bij een ouder kind is appendicitis acuta. Deze diagnose berust op de anamnese, het lichamelijk onderzoek en het laboratoriumonderzoek. Als 1 hiervan typisch is, dient actieve observatie plaats te vinden; als 2 of 3 typisch zijn, is appendectomie geïndiceerd. Differentiële diagnosen kunnen slechts tijdens laparotomie worden vastgesteld.

- Bij peuters komt vaker invaginatie voor. Een kind met mogelijk invaginatie mag niet worden geobserveerd: men moet met een coloninloopfoto de diagnose uitsluiten of, als de klachten daarna nog bestaan of direct, tot een operatie overgaan.

- Rust en geduld, een kindvriendelijke benadering en een juiste waardering van afwijkende symptomen kunnen onnodig ingrijpen tot een minimum beperken.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Kinderchirurgie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.C.Festen, kinderchirurg.

Ook interessant

Reacties