Appendicitis acuta bij zeer jonge kinderen

Klinische praktijk
Saskia J.M. Kamphuis
Edward C.T.H. Tan
Karijn Kleizen
Daniël C. Aronson
Ivo de Blaauw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1363
Abstract

Dames en Heren,

Van alle kinderen jonger dan 12 jaar geeft 12,7 % aan wel eens buikpijn te hebben.1 Buikpijn bij kinderen is dan ook een veel voorkomende klacht bij de huisarts, de huisartsenpost en op de Spoedeisende Hulp (SEH). Bij 1-8% van deze kinderen die zich presenteren op de SEH met buikpijnklachten wordt uiteindelijk de diagnose ‘appendicitis’ gesteld.2,3 Er zijn daarbij grote verschillen tussen leeftijdsgroepen: de diagnose wordt het frequentst gesteld bij tieners en jonge volwassenen.4,5 De incidentie is sterk verminderd op jongere leeftijd: slechts 5% van de kinderen met appendicitis is jonger dan 5 jaar, 2,3% is jonger dan 3, en maar 0,34% is jonger dan 1 jaar.2,6 Uit de Nederlandse ‘Tweede nationale studie’ blijkt dat de incidentie voor zowel jongetjes als meisjes onder het jaar niet meetbaar is. Voor jongetjes van 1-4 jaar is de prevalentie 0,5 per 1000 en voor meisjes…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Afd. Heelkunde, aandachtsgebied Traumatologie, S.J.M. Kamphuis, coassistent; drs. E.C.T.H. Tan, militair chirurg-traumatoloog.

Afd. Kindergeneeskunde: drs. K.Kleizen, arts-assistent.

Afdeling Heelkunde, aandachtsgebied Kinderchirurgie: prof.dr. D.C. Aronson en dr. I. de Blaauw, kinderchirurgen.

Contact drs. E.C.T.H. Tan (e.tan@chir.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 januari 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties