Laparoscopische behandeling van appendicitis acuta: minder pijn en wondinfecties, maar langere operatietijd; een gerandomiseerd onderzoek

Onderzoek
G.R. de Zeeuw
G. Kazemier
W.C.J. Hop
J.F. Lange
H.J. Bonjer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:459-63
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit en de morbiditeit van laparoscopische en conventionele appendectomie.

Opzet

Gerandomiseerd klinisch onderzoek.

Plaats

St.-Clara Ziekenhuis Rotterdam, Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt.

Methode

Patiënten bij wie het vermoeden bestond van appendicitis acuta, werden gerandomiseerd voor laparoscopische of conventionele verwijdering van de appendix. Operatieduur, operatieve bevindingen, postoperatieve pijn en complicaties, en duur van opname in het ziekenhuis werden geregistreerd. Analyse vond plaats volgens ‘intention to treat’.

Resultaten

Conventionele appendectomie vond plaats bij 104 patiënten, een laparoscopische ingreep werd uitgevoerd bij 97 patiënten. De conventionele ingreep duurde korter dan de laparoscopische (gemiddeld 42 versus 61 min; p < 0,001). Patiënten die een conventionele appendectomie hadden ondergaan, hadden meer pijn (p < 0,001) en een grotere behoefte aan analgetica (p < 0,001). Wondinfectie trad frequenter op na conventionele appendectomie (p < 0,005). Opnameduur na conventionele en laparoscopische appendectomie was niet verschillend (gemiddeld 4,4 versus 3,7 dagen).

Conclusie

Laparoscopische appendectomie ging gepaard met minder pijn na operatie en minder wondinfecties, maar vergde meer operatietijd dan een conventionele appendectomie.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Heelkunde, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

G.R.de Zeeuw (thans: Drechtsteden Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Dordrecht) en dr.H.J.Bonjer, chirurgen; G.Kazemier, assistent-geneeskundige.

Erasmus Universiteit, afd. Biostatistiek, Rotterdam.

Dr.W.C.J.Hop, statisticus.

St.-Clara Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Rotterdam.

Dr.J.F.Lange, chirurg.

Contact dr.H.J.Bonjer

Ook interessant

Reacties