De praktijk van systematische reviews. VIII. Zoeken en beoordelen van systematische reviews

Klinische praktijk
W.J.J. Assendelft
R.J.P.M. Scholten
J.L. Hoving
M. Offringa
L.M. Bouter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1625-31
Abstract

Samenvatting

- In een systematische review (SR) wordt de beschikbare informatie uit de oorspronkelijke onderzoeken op een transparante, valide en reproduceerbare wijze gezocht, geselecteerd, geëxtraheerd, beoordeeld en samengevoegd. SR's zijn daardoor een efficiënte en betrouwbare informatiebron voor de clinicus, beleidsmaker en onderzoeker.

- SR's kunnen in diverse bronnen worden geïdentificeerd. De zoekstrategie wordt bepaald door de mate van volledigheid die wordt nagestreefd, de beschikbaarheid van diverse bronnen en de behoefte aan toegevoegd commentaar op de SR door een referent. Voor het zoeken van SR's in Medline bestaat een sensitief zoekfilter.

- In een SR dient te worden uitgegaan van een nauwkeurig geformuleerde klinische vraagstelling, die aan de hand van de gegevens uit de onderzoeken ook daadwerkelijk wordt beantwoord.

- De kwaliteit van SR's kan sterk verschillen en dient zorgvuldig te worden beoordeeld. Bij deze beoordeling dient aandacht te worden besteed aan: vraagstelling, zoekactie, selectie van onderzoeken, kwaliteitsbeoordeling, data-extractie en -presentatie, het (statistisch) combineren van gegevens, statistische en klinische heterogeniteit, resultaten en conclusie. Er zijn meerdere beoordelingslijsten beschikbaar.

- Verschillen in conclusies tussen SR's over hetzelfde onderwerp zijn op systematische manier te analyseren en vaak op te lossen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Dutch Cochrane Centre, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Vrije Universiteit, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Amsterdam.

Dr.J.L.Hoving en prof.dr.L.M.Bouter, epidemiologen.

Contact Dr.W.J.J.Assendelft, huisarts-epidemioloog (w.j.assendelft@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties