De praktijk van systematische reviews. III. Methodologische beoordeling van onderzoeken

Klinische praktijk
W.J.J. Assendelft
R.J.P.M. Scholten
J.Th.M. van Eijk
L.M. Bouter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:714-9
Abstract

Samenvatting

- De methodologische kwaliteit van de in een systematische review opgenomen primaire onderzoeken kan van invloed zijn op de resultaten en de conclusies van die review.

- Methodologische kwaliteit kan op vele manieren worden gedefinieerd. Mede hierdoor bestaat er een veelheid aan beoordelingslijsten.

- De belangrijkste dimensie van kwaliteit is interne validiteit, gedefinieerd als het vertrouwen dat opzet, uitvoering en presentatie van de trial systematische vertekening (bias) in de uitkomsten minimaliseren of uitsluiten. Slechts van een klein aantal items met betrekking tot interne validiteit is in empirisch onderzoek een vertekenende invloed aangetoond: blindering van de randomisatie en van patiënten en effectbeoordeling.

- Kwaliteitsbeoordeling geschiedt bij voorkeur door 2 of meer reviewers onafhankelijk van elkaar. Er is geen consensus of het onderzoek vóór de beoordeling moet worden geblindeerd voor auteurs, tijdschrift, instituut, resultaten en conclusies.

- Interne validiteit kan op verschillende manieren in de statistische pooling worden betrokken: als toelatingscriterium, als weegfactor en als manier om de onderzoeken grafisch te ordenen.

- Om in de toekomst duidelijkere richtlijnen voor methodologische beoordeling van onderzoeken te kunnen geven is er behoefte aan goed opgezette vergelijkende onderzoeken.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, Faculteit der Geneeskunde, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Amsterdam.

Dr.W.J.J.Assendelft, huisarts-epidemioloog (thans: Dutch Cochrane Centre, Academisch Medisch Centrum, Postbus 22.700, 1100 DE Amsterdam); dr.R.J.P.M.Scholten, arts-epidemioloog; prof.dr.J.Th.M. van Eijk en prof.dr.L.M.Bouter, epidemiologen.

Contact dr.W.J.J.Assendelft

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties