De gemiddelde Nederlander bestaat niet
Open

Redactioneel
27-04-2017
Yolanda van der Graaf

Dat de gemiddelde patiënt niet bestaat weten dokters al eeuwen. Ik begrijp de wrevel als behandeling ‘op maat’ als een nieuwe ontwikkeling wordt opgevoerd. In feite is het uitdokteren van de beste behandeling voor een bepaalde patiënt al lang het wezen van de geneeskunde. Zo geven goede trials antwoorden voor groepen, maar vervolgens moeten die gemiddelde effecten nog wel vertaald worden naar de individuele patiënt.

In dit nummer doet Van der Hoeven verslag van de MINDACT-studie (D1369). Kan een genexpressietest patiënten met borstkanker aanwijzen die volgens klinische parameters een hoog recidiefrisico hebben, maar voor wie de toevoeging van adjuvante chemotherapie niet nodig ...