Nut van genexpressieprofielen voor prognose borstkanker

Klinische praktijk
Caroline A. Drukker
Marjanka K. Schmidt
Thijs van Dalen
Jacobus J.M. van der Hoeven
Sabine C. Linn
Emiel J.T. Rutgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7001
Abstract

Samenvatting

  • Genexpressieprofielen, die informatie geven over hoe borstkanker zich ontwikkelt bij een individu, zoals het 70-genenprofiel, hebben hun intrede gedaan in de dagelijkse klinische praktijk.

  • Meerdere retrospectieve validatiestudies hebben de prognostische waarde van het 70-genenprofiel (Mammaprint) aangetoond.

  • De prospectieve, observationele RASTER-studie laat een uitstekende ziektevrije 5-jaarsoverleving zien voor patiënten die klinisch een hoog risico maar volgens het 70-genenprofiel een laag risico hebben, en die geen adjuvante chemotherapie kregen, namelijk 98,4%.

  • Met name voor patiënten vanaf 45 jaar met een oestrogeenreceptor(ER)-positieve, HER2-negatieve tumor, van 1-2 cm, graad 2 is er nu ook prospectief bewijs dat het 70-genenprofiel kan bijdragen aan de besluitvorming om al dan niet adjuvante chemotherapie te adviseren.

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam.

Afd. Oncologische Chirurgie: drs. C.A. Drukker, arts-onderzoeker; prof.dr. E.J.T. Rutgers, chirurg.

Afd. Moleculaire Pathologie: dr. M.K. Schmidt, epidemioloog (tevens: afd. Psychosociaal onderzoek en Epidemiologie); prof.dr. S.C. Linn, medisch oncoloog (tevens: afd. Medische Oncologie).

Diakonessenhuis, afd. Chirurgie, Utrecht.

Dr. T. van Dalen,chirurg.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische Oncologie, Leiden.

Prof.dr. J.J.M. van der Hoeven,medisch oncoloog.

Contact prof.dr. E.J.T. Rutgers (e.rutgers@nki.nl)

Verantwoording

De Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL, verstrekte de data over het gebruik van adjuvante systemische therapie in Nederland. Stella Mook en Laura van ’t Veer leverden een belangrijke bijdrage aan dit manuscript.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 december 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Caroline A. Drukker ICMJE-formulier
Marjanka K. Schmidt ICMJE-formulier
Thijs van Dalen ICMJE-formulier
Jacobus J.M. van der Hoeven ICMJE-formulier
Sabine C. Linn ICMJE-formulier
Emiel J.T. Rutgers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties