Met MammaPrint minder vaak adjuvante chemotherapie*

Resultaten van de MINDACT-studie bij vrouwen met borstkanker
Onderzoek
11-04-2017
J.J.M. (Koos) van der Hoeven

Doel

Onderzoeken in hoeverre een genexpressietest (MammaPrint) patiënten met borstkanker kan identificeren die na initiële behandeling volgens klinische parameters een hoog risico hebben op terugkeer van de ziekte, maar bij wie de 5-jaarsoverleving niet toeneemt door adjuvante chemotherapie.

Opzet

Internationale multicentrische gerandomiseerde trial (www.clinicaltrials.gov: NCT00433589).

Methode

Deelnemers waren vrouwen van 18-70 jaar met een resectabel mammacarcinoom in stadium T1-T2 (diameter: < 5 cm) of T3 met maximaal 3 tumorpositieve lymfklieren; 6693 vrouwen voldeden aan de inclusiecriteria. Bij 2142 patiënten gaven het klinische predictieprogramma (‘Adjuvant! Online’) en de MammaPrint een tegenstrijdige uitslag over het risico op een recidief (592 met een klinisch laag risico en hoogrisico genexpressieprofiel, 1550 met een klinisch hoog risico en een laagrisico genexpressieprofiel). Deze patiënten werden gerandomiseerd tussen wel of geen adjuvante behandeling. Na een mediane follow-upduur van 5 jaar werd de ziektevrije overleving vastgesteld.

Resultaten

In de groep met een klinisch hoog risico maar laagrisico genexpressieprofiel was 94,4% van degenen die geen chemotherapie hadden gekregen na 5 jaar nog steeds ziektevrij. Van degenen die wél chemotherapie hadden gekregen, was de ziektevrije 5-jaarsoverleving 95,9%. In de groep met een klinisch laag risico maar een hoog risico op een recidief volgens de MammaPrint was de ziektevrije 5-jaarsoverleving 95,8% voor patiënten die chemotherapie hadden gekregen en 95,0% voor degenen die dat niet hadden gekregen.

Conclusie

Bij een klinisch hoog risico en laagrisico genexpressieprofiel – vastgesteld met de MammaPrint – heeft een patiënt met borstkanker bijna 95% kans dat zij 5 jaar na de oorspronkelijke diagnose nog steeds vrij is van metastasen. Adjuvante chemotherapie verbetert de kans hierop niet.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing