Corticale en subcorticale dementie, een zinvol onderscheid?
Open

Stand van zaken
24-06-1987
M.M.A. Derix en A. Hijdra