Compressiesyndroom van de A. poplitea
Open

suggesties voor een diagnostische en therapeutische leidraad
Klinische les
06-04-2011
Roderik Metz, Gert-Jan de Borst, Hence J.M. Verhagen en Frans L. Moll

 

Dames en Heren,

Het compressiesyndroom van de A. poplitea (‘popliteal artery entrapment syndrome’) is een verzamelnaam voor ischemische en neuromusculaire symptomen in het onderbeen veroorzaakt door beklemming van de vaatzenuwstreng in de fossa poplitea.1 Klinisch manifesteert het syndroom zich meestal op jonge leeftijd met spierkrampen of claudicatio intermittens in afwezigheid van atherosclerose.

Door de uitgebreide differentiaaldiagnose en de onbekendheid met het ziektebeeld is herkenning van het compressiesyndroom van de A. poplitea nogal eens lastig. Toch is vroege diagnose en behandeling van belang omdat de prognose zonder behandeling ongunstig kan zijn.2 In deze klinische les illustreren wij aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen de verschillende typen van dit compressiesyndroom en de diagnostische dilemma’s; daarnaast doen wij suggesties voor een diagnostische en therapeutische leidraad.

Patiënt A, een 13-jarige jongen, krijgt kort na het handballen een koude bleke voet, waarmee hij naar de huisarts gaat. Bij onderzoek door de ...