suggesties voor een diagnostische en therapeutische leidraad

Compressiesyndroom van de A. poplitea

Klinische praktijk
Roderik Metz
Gert-Jan de Borst
Hence J.M. Verhagen
Frans L. Moll
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2580
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Dames en Heren,

Het compressiesyndroom van de A. poplitea (‘popliteal artery entrapment syndrome’) is een verzamelnaam voor ischemische en neuromusculaire symptomen in het onderbeen veroorzaakt door beklemming van de vaatzenuwstreng in de fossa poplitea.1 Klinisch manifesteert het syndroom zich meestal op jonge leeftijd met spierkrampen of claudicatio intermittens in afwezigheid van atherosclerose.

Door de uitgebreide differentiaaldiagnose en de onbekendheid met het ziektebeeld is herkenning van het compressiesyndroom van de A. poplitea nogal eens lastig. Toch is vroege diagnose en behandeling van belang omdat de prognose zonder behandeling ongunstig kan zijn.2 In deze klinische les illustreren wij aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen de verschillende typen van dit compressiesyndroom en de diagnostische dilemma’s; daarnaast doen wij suggesties voor een diagnostische en therapeutische leidraad.

Patiënt A, een 13-jarige jongen, krijgt kort na het handballen een koude bleke voet, waarmee hij naar de huisarts gaat. Bij onderzoek door de huisarts…

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Rotterdam.

Dr. R. Metz, chirurg; prof.dr. H.J.M. Verhagen, vaatchirurg.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Heelkunde, Utrecht.

Dr. G.J. de Borst, chirurg; prof.dr. F.L. Moll, vaatchirurg.

Contact prof.dr. F.L Moll (f.l.moll@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 november 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties