Compressiesyndroom van de A. poplitea

  1. Toetsgegevens
  2. Toets maken
  3. Uitslag
  4. Deelname verwerken
  5. Deelnamebewijs
Claudicatio intermittens bij jonge patiënten kan wijzen op het compressiesyndroom van de A. poplitea. Als doppleronderzoek met een provocatietest geen afwijkingen laat zien, kan deze diagnose verworpen worden.
Compressiesyndroom van de A. poplitea
Start de toets

Deze toets was beschikbaar tot 22 april 2013.

Accreditatiepunten

Specialisme Punt(en)
Chirurg/Heelkunde 1
Revalidatiearts 1
Spoedeisende hulp 1

Werkwijze

  1. Lees de toetsgegevens en het bijbehorende artikel
  2. Maak de toets
  3. Bekijk de uitslag
  4. Controleer je BIG-gegevens en dien de toets in voor accreditatie
  5. Je ontvangt een melding zodra de accreditatie bevestigd is