Celbiologie in medisch perspectief. IX. Cel-cel- en cel-matrixinteractie

Klinische praktijk
V. Everts
R.A.F.M. Chamuleau
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2469-73

De reeds verschenen artikelen uit deze serie zijn gepubliceerd op bl. 1626, 1627, 1725, 1835, 1951, 2064, 2164, 2262 en 2365.

Ix.1. inleiding

Het functioneren van meercellige organismen wordt mogelijk gemaakt doordat de elementen waaruit ze zijn opgebouwd (cellen en extracellulaire matrix) onderling zijn geïntegreerd. Zowel hechting van als communicatie tussen de elementen is daarbij van doorslaggevend belang.

Cellen staan met elkaar en met de omgevende matrix in verbinding via specifieke gedifferentieerde structuren van de membraan. Afhankelijk van het type verbindingsstructuur zijn twee functies te onderscheiden: het binden aan de matrix en (of) buurcellen en het uitwisselen van informatie met cellen in de directe omgeving. Behalve de structuren die zorg dragen voor hechting of fixatie van de cel, treft men aan de buitenzijde van de membraan een grote verscheidenheid van andersoortige functionele eenheden aan, de receptoren. Deze receptoren zijn in staat selectief moleculen te binden. Binding van primaire boodschappers…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Laboratorium voor Celbiologie en Histologie: dr.V.Everts.

Afd. Experimentele Inwendige Geneeskunde: dr.R.A.F.M.Chamuleau.

Contact prof.dr.J.James

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties