Casuïstiek van overleden patiënten
Open

Kan die zomaar worden gepubliceerd?
Recht
08-06-2021
M.C. (Corrette) Ploem, Marieke A.R. Bak en Gabor E. Linthorst

Een casus kan nog zo interessant zijn, als de patiënt herkenbaar is mag hij alleen met diens toestemming worden gepubliceerd. Maar wat als de patiënt dood of onvindbaar is? Zelfs dan is publicatie soms mogelijk, betogen Corrette Ploem en collega’s.

Samenvatting

Het publiceren van een patiëntengeschiedenis of -casus vervult een belangrijke rol in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard mag privacybescherming daarbij niet uit het oog worden verloren. De regel is dat de patiënt uit de casus op geen enkele wijze herkenbaar is. Kan volledige anonimiteit niet worden bereikt of bestaat daarover reële twijfel, dan is publicatie alleen mogelijk na toestemming van de patiënt. Na diens overlijden, of bij vertrek naar een onbekende bestemming, kan die toestemming echter niet meer worden gevraagd. Wij menen dat het ook in die situaties mogelijk moet zijn om van de regel af te wijken, mits dat wordt besloten na een zorgvuldige afweging van alle belangen, inclusief die van nabestaanden.