Omgaan met patiëntgegevens in het medisch onderwijs

De ‘interessante casus’ en patiëntprivacy

Klinische praktijk
Lieve G.J. Leijssen
Gabor E. Linthorst
Vincent G. Geukers
M.C. (Corrette) Ploem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9458
Abstract

Samenvatting

  • Het gebruik van patiëntcasuïstiek is niet meer weg te denken uit het medisch onderwijs. Casuïstiek is van belang voor de relevantie, effectiviteit en aantrekkelijkheid van het medisch onderwijs.
  • De verwachting is dat het delen van informatie over patiënten in onderwijs en nascholing de komende jaren zal toenemen.
  • Het delen van informatie over patiënten met collega’s, studenten of andere belangstellenden kan botsen met de regels die de privacy van patiënten beschermen. In dit verband is de belangrijkste regel dat het de patiënt is die bepaalt of zijn of haar casus voor onderwijsdoeleinden aan anderen wordt getoond.
  • Toestemming van de patiënt is niet nodig wanneer de gepresenteerde gegevens of beelden volledig zijn geanonimiseerd. Als de informatie herleidbaar is tot de patiënt, is wel toestemming nodig, bij voorkeur schriftelijk gedocumenteerd.
  • De arts-docent is verantwoordelijk voor het bewaren van de patiëntgegevens en voor de beveiliging, de toegang tot en de vernietiging van de gegevens.
Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Inwendige geneeskunde: L.G.J. Leijssen, coassistent; dr. G.E. Linthorst, internist-endocrinoloog.

Emma Kinderziekenhuis, afd. Intensive Care Kinderen: dr. V.G. Geukers, kinderarts-intensivist.

Afd. Sociale Geneeskunde: mr.dr. M.C. Ploem, gezondheidsjurist.

Contact dr. G.E. Linthorst (g.e.linthorst@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lieve G.J. Leijssen ICMJE-formulier
Gabor E. Linthorst ICMJE-formulier
Vincent G. Geukers ICMJE-formulier
M.C. (Corrette) Ploem ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties