Van wie zijn medische beelden eigenlijk?

Perspectief
Johan Legemaate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3061
Abstract

Samenvatting

Voor beelden die in het kader van de zorgverlening van patiënten worden gemaakt (foto’s, röntgenfoto’s, scans, histopathologische beelden) gelden dezelfde juridische regels als voor patiëntengegevens, inclusief het recht van de patiënt om er een kopie van te krijgen en om zijn of haar gegevens al dan niet gedeeltelijk te vernietigen. Het is niet nuttig om daarbij van ‘eigendom’ te spreken. Het gaat om zeggenschap, en niet om eigendom. Zowel patiënten als zorgverleners hebben zeggenschap over de beelden.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Contact Prof.mr. J. Legemaate, gezondheidsjurist (j.legemaate@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 januari 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties