Regelgeving aangaande informationele en ruimtelijke privacy

Perspectief
R.M.S. Doppegieter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:509-14

Wanneer gesproken wordt over ‘privacybescherming’ of ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’, dan kan dat vele associaties oproepen. Kuitenbrouwer gaf zijn onlangs verschenen boek als titel mee Het recht om met rust gelaten te worden,1 een treffende omschrijving van het recht op privacy. Indien wij ons beperken tot de gezondheidszorg, dan kan bij privacy gedacht worden aan: medisch beroepsgeheim, uitwisseling van patiëntengegevens, gebruikmaking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, onderzoek en behandeling door de arts in een (voor derden afgesloten) spreekkamer. Diverse vormen van privacy zijn hierin terug te vinden, zoals de informationele privacy en de ruimtelijke privacy. In vrijwel iedere arts-patiëntrelatie zijn deze vormen van privacy aanwezig: de patiënt consulteert de huisarts; er vindt onderzoek plaats; de arts schrijft een verwijsbrief met informatie aan de specialist; de patiënt wordt voor verder onderzoek in het ziekenhuis op een verpleegafdeling (bij andere patiënten op zaal) opgenomen; de patiënt wordt geopereerd…

Auteursinformatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Lomanlaan 103, 3526 XD Utrecht.

Mw.mr.R.M.S.Doppegieter, jurist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties