Voorstel van wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de rechten van de patiënt

Perspectief
H.J.J. Leenen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1805-11

Reeds geruime tijd bestaat in Nederland de behoefte om de rechten van de patiënt in een wettelijke regeling neer te leggen. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden. In navolging van de commissie Rechten van de Patiënt van de Centrale (thans Nationale) Raad voor de Volksgezondheid die in het najaar van 1978 startte en tussen augustus 1980 en november 1982 vijf deeladviezen uitbracht, heeft de regering in een voorstel van wet dat in mei jl. naar de Tweede Kamer werd gezonden, gekozen voor de civielrechtelijke benadering. Dat houdt in dat de nadruk wordt gelegd op de horizontale relatie tussen patiënt en arts welke juridisch in de overeenkomst gestalte krijgt. Rechten van patiënten kunnen overigens ook aan andere rechtsbronnen worden ontleend, zoals internationale verdragen, de Grondwet, het strafrecht en administratiefrechtelijke regelingen. Men denke bijvoorbeeld aan de wet Persoonsregistraties (WPR), de in voorbereiding zijnde wettelijke regeling van experimenten met mensen en het bij de Tweede…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Instituut voor Sociale Geneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.H.J.J.Leenen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties