Privacyreglementering: de modellen van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid

Perspectief
L.F. Markenstein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:183-7

Inleiding

In september 1988 is door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) een Advies Gebruik van Privacyreglementen uitgebracht.1 Het bevat onder meer twee model-privacyreglementen ten behoeve van persoonsregistraties gehouden bij zorgverlenende instellingen of diensten en bij individuele beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Met dit advies beoogde de Nationale Raad de zelfregulering in de gezondheidszorg te stimuleren waar het ging om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de registratie van gegevens (de zogenaamde informationele privacy). In een in april 1990 verschenen Rapport Ervaringen met NRV-model-privacyreglementen is verslag gedaan van de activiteiten op dit terrein, vooral die van de werkgroep Privacy van de NRV; tevens zijn in dit rapport de modelreglementen bijgesteld op basis van daarmee in de praktijk opgedane ervaringen en in verband met de inmiddels ingevoerde Wet Persoonsregistraties (WPR).2 De reeds lang in de gezondheidszorg aanwezige aandacht voor de bescherming van de informationele privacy heeft…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Gezondheidsrecht, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Mw.mr.L.F.Markenstein.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties