Wanneer mag of moet ik een medisch dossier vernietigen?

Een pad tussen twee archiefkasten.
A.C. (Aart) Hendriks
Anne-Marleen den Hertog-de Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7089

Vraag

Het lijkt zo eenvoudig: artsen zijn volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht alle van belang zijnde gegevens aangaande onderzoek en behandeling op te nemen in een medisch dossier.1,2 Maar hoe lang moeten artsen zo’n medisch dossier nu eigenlijk bewaren?2 Wanneer moet een dossier worden vernietigd? En is de bewaartermijn afhankelijk van de instelling waar een arts werkt?

Juridische achtergrond

Het antwoord op deze vragen is niet zo simpel. Dat komt doordat er verschillende wettelijke regels zijn over het bewaren en vernietigen van medische dossiers. Academische ziekenhuizen (UMC’s) vallen naast de WGBO ook onder de Archiefwet,3 die andere regels bevat en die met instemming van de KNMG zo wordt uitgelegd dat de rechten van de patiënt in UMC’s anders zijn dan in andere zorginstellingen.

Bewaren volgens twee wetten?

Een medisch dossier is een belangrijk hulpmiddel in de zorg. Daarom bepaalt de WGBO dat een…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, afd. Publiekrecht, Leiden: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist. Erasmus MC, afd. Juridische zaken, Rotterdam: mr. A.M. den Hertog-de Visser, jurist en advocaat.

Contact A.C. Hendriks (A.C.Hendriks@law.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A.C. (Aart) Hendriks ICMJE-formulier
Anne-Marleen den Hertog-de Visser ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Jos
Vollebergh

De bewaartermijn van 20 jaar in de WGBO is mij al langer een doorn in het oog.

Zeker in de verloskunde kan het gebeuren dat je meer dan 20 jaar geen contact hebt met een patiënt die later terugkomt voor uitgebreide informatie: Wat is er gebeurd? Is er bij een operatie iets weggehaald en zo ja: wat? Om nog maar niet te praten over vragen vanuit het kind wat geboren is: Heeft wat gebeurd is gevolgen voor een preconceptioneel of obstetrisch advies?

Maar het geldt ook voor de gynaecologie. Een meisje van 14 met een gynaecologische operatie kan goed op haar 35e terugkomen met vergelijkbare vragen.

Waar iedereen nu beschikt over een elektronisch dossier lijkt me een langere bewaartermijn, die enkel bits en bytes kost, een goed idee. 

Jos Vollebergh, gynaecoloog, Bernhoven