Mag een ziekenhuis de huisarts toegang geven tot het elektronisch patiëntendossier?

D6943
A.C. (Aart) Hendriks
Theo F.M. Hooghiemstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6943
Abstract

Vraag

Mag een ziekenhuis de huisarts toegang geven tot het elektronisch patiëntendossier?

Juridische achtergrond

Ziekenhuizen en de medisch specialisten die daar werkzaam zijn kunnen allerlei redenen hebben om de huisarts toegang te verlenen tot het elektronisch patiëntendossier (EPD) van patiënten die in het ziekenhuis behandeld zijn. Aldus is de huisarts altijd volledig op de hoogte van de behandeling van zijn of haar patiënt, kan de huisarts zien hoe het herstel verloopt, kan vertraging bij het verzenden van ontslagbrieven en andere vormen van schriftelijke of digitale informatie worden voorkomen en kan de huisarts de zorg na ontslag eenvoudig overnemen. Bovendien kan de huisarts bij de behandeling van een patiënt door uiteenlopende medisch specialisten van verschillende afdelingen een totaalbeeld van het behandelbeleid krijgen. Inzage van de huisarts in het ziekenhuis-EPD klinkt als een wenselijke situatie voor iedereen, ook voor de patiënt. Maar is het bieden van inzage juridisch toegestaan?

Juridisch uitgangspunt: patiënt

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist. Hooghiemstra & Partners, Den Haag: mr.dr. T.F.M. Hooghiemstra, jurist.

Contact A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A.C. (Aart) Hendriks ICMJE-formulier
Theo F.M. Hooghiemstra ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties

Jan C
Molenaar

Betekent het genoemde uitgangspunt dat ziekenhuizen huisartsen toegang kunnen geven tot inzage in het EPD, dat ziekenhuizen zelf inzage hebben in het EPD? Zo ja, wie moet dan onder het begrip “ziekenhuizen” worden begrepen?

Jan C. Molenaar, emeritus hoogleraar/kinderchirurg in ruste