Wie mogen er deelnemen aan een patiëntbespreking?

Illustratie van een medisch dossier met een slotje erop
A.C. (Aart) Hendriks
Theo F.M. Hooghiemstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7801
Abstract

Vraag

Wie mogen er deelnemen aan een patiëntbespreking?

Doel van de patiëntbespreking

Ter verzekering van de kwaliteit, continuïteit en veiligheid van de zorg stemmen behandelaren de zorg aan patiënten maximaal met elkaar af. Dergelijke besprekingen vinden onder meer plaats in het kader van dagelijkse overdrachten, een multidisciplinair overleg, een generaal rapport en een patiëntenbespreking. Maar aan deze afstemmingsgesprekken nemen regelmatig ook behandelaren deel die niet rechtstreeks bij de zorg betrokken zijn, zoals coassistenten, arts-assistenten – al dan niet in opleiding – en promovendi. Zij willen van deze besprekingen bovenal leren hoe zij goede zorg aan patiënten kunnen bieden. Voorts nemen…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist. Hooghiemstra & Partners, Den Haag: mr.dr. T.F.M. Hooghiemstra, jurist.

Contact A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A.C. (Aart) Hendriks Niet beschikbaar
Theo F.M. Hooghiemstra ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties