Automutilatie na gebruik van hallucinogene paddenstoelen
Open

Klinische les
30-12-2007
M.E. Attema-de Jonge, C.B. Portier en E.J.F. Franssen

Dames en Heren,

Hallucinogene, of psychotrope, paddenstoelen worden al eeuwen gebruikt voor magisch-religieuze doeleinden. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw worden hallucinogene paddenstoelen, ook wel ‘paddo’s’ of ‘magic mushrooms’ genoemd, in ons land recreatief gebruikt. Alhoewel de gevolgen van dit gebruik op zich vrij onschuldig zijn, kunnen deze paddenstoelen slecht verlopende trips (‘bad trips’) veroorzaken die met heftige angst en verwarring gepaard gaan; combinatie ervan met andere drugs of alcohol heeft een onvoorspelbaar effect. Hierdoor kunnen situaties ontstaan waarin iemand na gebruik in een psychotische toestand zichzelf letsel toebrengt. Momenteel staan de effecten van deze middelen weer sterk in de belangstelling. In deze les willen wij uw kennis omtrent herkenning en behandelingsmogelijkheden van intoxicaties met hallucinogene paddenstoelen vergroten.

Patiënt A, een 25-jarige man, werd in een heftige opwindingstoestand, geboeid door de politie op onze Spoedeisende Hulp binnengebracht. Hij werd vanwege multipele ernstige steekwonden in keel, borst en pols 3 dagen op de ...