Behandeling met psilocybine

Overzicht van de toepassingen bij psychiatrische patiënten
Stand van zaken
25-01-2021
Joost J. Breeksema, Martijn H.B. Koolen, Metten Somers en Robert A. Schoevers

Samenvatting

  • Nadat het onderzoek naar klinische toepassingen van psilocybine bijna 40 jaar heeft stilgelegen, staat dit serotonerge psychedelicum opnieuw in de belangstelling.
  • Psilocybine wordt ingezet bij de behandeling van patiënten met een psychiatrische stoornis. De psychedelische ervaring geeft deze patiënten een nieuw perspectief en maakt hen ontvankelijk voor positieve denkbeelden.
  • Een goede voorbereiding, een comfortabele en veilige behandelcontext, juiste begeleiding gedurende de psychedelische ervaring en integratie achteraf zijn van groot belang.
  • Klinische studies onder patiënten met psychiatrische stoornissen, zoals obsessieve-compulsieve stoornis, angst rond het levenseinde, verslavingen, demoralisatie en depressie, laten zien dat een behandeling met psilocybine snel – en soms maandenlang aanhoudend – effect heeft. Het middel heeft weinig bijwerkingen.
  • De eerste resultaten zijn bemoedigend, maar er zijn de nodige beperkingen. Er is meer onderzoek nodig om vast te kunnen stellen welke patiënten baat hebben bij de behandeling, wat de rol is van de setting en de placeborespons, en hoe deze behandelvorm geoptimaliseerd kan worden.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing