Overzicht van de toepassingen bij psychiatrische patiënten

Behandeling met psilocybine

Klinische praktijk
Joost J. Breeksema
Martijn H.B. Koolen
Metten Somers
Robert A. Schoevers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D4842
Abstract

Samenvatting

  • Nadat het onderzoek naar klinische toepassingen van psilocybine bijna 40 jaar heeft stilgelegen, staat dit serotonerge psychedelicum opnieuw in de belangstelling.
  • Psilocybine wordt ingezet bij de behandeling van patiënten met een psychiatrische stoornis. De psychedelische ervaring geeft deze patiënten een nieuw perspectief en maakt hen ontvankelijk voor positieve denkbeelden.
  • Een goede voorbereiding, een comfortabele en veilige behandelcontext, juiste begeleiding gedurende de psychedelische ervaring en integratie achteraf zijn van groot belang.
  • Klinische studies onder patiënten met psychiatrische stoornissen, zoals obsessieve-compulsieve stoornis, angst rond het levenseinde, verslavingen, demoralisatie en depressie, laten zien dat een behandeling met psilocybine snel – en soms maandenlang aanhoudend – effect heeft. Het middel heeft weinig bijwerkingen.
  • De eerste resultaten zijn bemoedigend, maar er zijn de nodige beperkingen. Er is meer onderzoek nodig om vast te kunnen stellen welke patiënten baat hebben bij de behandeling, wat de rol is van de setting en de placeborespons, en hoe deze behandelvorm geoptimaliseerd kan worden.
Auteursinformatie

UMCG, Universitair Centrum Psychiatrie, Groningen: J.J. Breeksema, MA, filosoof en promovendus (tevens LUMC, afd. Psychiatrie, Leiden); prof.dr. R.A. Schoevers, psychiater. UMC Utrecht, afd. Psychiatrie, Utrecht: drs. M.H.B. Koolen, aios psychiatrie; dr. M. Somers, psychiater.

Contact J.J. Breeksema (j.j.breeksema@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

J.J. Breeksema en M.H.B. Koolen hebben in gelijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van dit manuscript en beiden zijn dan ook gedeeld eerste auteur.

Auteur Belangenverstrengeling
Joost J. Breeksema ICMJE-formulier
Martijn H.B. Koolen ICMJE-formulier
Metten Somers ICMJE-formulier
Robert A. Schoevers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties