Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Psilocybine vergeleken met escitalopram bij depressie

Hallucinogeen beeld.
Jurriaan F.M. Strous
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6318
Abstract

Volgens een recente trial doet psilocybine niet onder voor escitalopram bij de behandeling van lang bestaande, matig-ernstige depressie. Dat is hoopgevend, maar het is van belang kritisch te blijven. Wat ontbreekt er nog aan het onderzoek naar het effect van psilocybine?

Elders in het NTvG staat een beknopte beschrijving van een studie van Robin Carhart-Harris en zijn collega’s, waarin de combinatie van psilocybine en psychotherapie vergeleken wordt met de combinatie van escitalopram en psychotherapie.1,2 Deze studie draagt bij aan een boeiende ontwikkeling in de psychiatrie. Tot zo’n 10 jaar geleden was het immers ondenkbaar dat stoffen die destijds slechts als recreatieve drugs bekendstonden, een serieuze toepassing in de psychiatrie zouden vinden.

David Nutt, de laatste auteur van het genoemde artikel, vertelde eens tijdens een lezing in Utrecht dat de drugs – en daarmee hun potentiële toepassing in de psychiatrie – zo lang in de ban zijn gedaan omdat Amerikaanse jongemannen die in de jaren 60 en 70 naar het front in Vietnam moesten afreizen, zich liever tegoed deden aan middelen als LSD in San Francisco. Dit werd als een zodanige bedreiging voor de Amerikaanse krijgsmacht beschouwd, dat de middelen die…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Psychiatrie, Groningen: drs. J.F.M. Strous, psychiater.

Contact J.F.M. Strous (j.f.m.strous@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Psilocybine-behandeling bij depressie
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties