‘Repurposing’ in de psychiatrie en de verslavingsgeneeskunde

Nieuwe indicaties voor bestaande geneesmiddelen

Perspectief
Jurriaan F.M. Strous
Wim van den Brink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2354
Abstract

In de psychiatrie en de verslavingsgeneeskunde zijn er nog steeds veel patiënten die niet of onvoldoende reageren op bestaande geneesmiddelen. Tegelijkertijd worden er maar weinig nieuwe geneesmiddelen geregistreerd, en vrijwel alle nieuwe middelen die recent wel op de markt zijn gekomen, zijn variaties op al langer bestaande middelen. ‘Repurposing’ kan daarin verandering brengen.

Samenvatting

‘Repurposing’ is het – al dan niet bij toeval – ontdekken van een nieuwe toepassing van een al bestaand product, bijvoorbeeld een nieuwe indicatie voor een geneesmiddel. In het verleden hebben verschillende psychofarmaca langs deze weg hun plek in het behandelarsenaal gekregen. Zowel in de psychiatrie als in de verslavingsgeneeskunde bestaat een grote behoefte aan nieuwe behandelingen met nieuwe werkingsmechanismen. Momenteel wordt met een aantal middelen dat al voor een andere indicatie geregistreerd is, onderzoek gedaan naar nieuwe toepassingen binnen de psychiatrie en de verslavingsgeneeskunde. Zo blijkt het verdovingsmiddel ketamine een sterk antidepressief effect te hebben. Daarnaast is zowel het anti-epilepticum topiramaat als de spierverslapper baclofen mogelijk in staat terugval in verslavingsgedrag te voorkomen.

Auteursinformatie

Contact AMC, afd. Psychiatrie, Amsterdam: drs. J.F.M. Strous, promovendus (j.f.strous@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: J.F.M. Strous neemt deel aan een onderzoek naar suïcidepreventie (intranasale ketamine voor acute suïcidaliteit) dat wordt gesubsidieerd door ZonMw (nr. 537001004). Daarnaast zijn er mogelijke belangen gemeld door W. van den Brink. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Aanvaard op 17 januari 2018

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2354

Auteur Belangenverstrengeling
Jurriaan F.M. Strous ICMJE-formulier
Wim van den Brink ICMJE-formulier
Ook bij ‘repurposing’ is Geneesmiddelenwet van kracht
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties