Psilocybine-behandeling bij depressie

Hallucinogeen beeld.
Emile d’Angremont
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6151

Waarom dit onderzoek?

Sinds enkele jaren staat de medische toepassing van de stof psilocybine ─ van nature aanwezig in hallucinogene paddenstoelen ─ weer hoog op de onderzoeksagenda, nadat het in de jaren 70 van de vorige eeuw in de ban was gedaan. Enkele voorgaande studies hebben veelbelovende resultaten laten zien…

Auteursinformatie

Contact E. d’Angremont (emiledangremont@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Emile d’Angremont ICMJE-formulier
Psilocybine vergeleken met escitalopram bij depressie
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties