Psilocybine-behandeling bij depressie

Hallucinogeen beeld.
Emile d’Angremont
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6151

Waarom dit onderzoek?

Sinds enkele jaren staat de medische toepassing van de stof psilocybine ─ van nature aanwezig in hallucinogene paddenstoelen ─ weer hoog op de onderzoeksagenda, nadat het in de jaren 70 van de vorige eeuw in de ban was gedaan. Enkele voorgaande studies hebben veelbelovende resultaten laten zien…

Auteursinformatie

Contact E. d’Angremont (emiledangremont@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Emile d’Angremont ICMJE-formulier
Psilocybine vergeleken met escitalopram bij depressie
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Gerelateerde artikelen

Reacties