Anthrax door moedwillige besmetting
Open

Stand van zaken
09-12-2001
J.T. van Dissel, B.J. Kullberg, P.C.M. van den Berg en J.E. van Steenbergen

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.
Afd. Infectieziekten: prof.dr.J.T.van Dissel, internist-infectioloog.
Afd. Intensive Care en Beademing: dr.P.C.M.van den Berg, anesthesist.
Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Algemeen Interne Geneeskunde, Nijmegen.
Dr.B.J.Kullberg, internist-infectioloog.
Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding, Den Haag.
J.E.van Steenbergen, arts-epidemioloog.
Correspondentieadres: prof.dr.J.T.van Dissel (j.t.van dissel@lumc.nl).