Infectieziektebestrijding in Nederland

Klinische praktijk
J.E. van Steenbergen
A. Timen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:177-81
Abstract

Samenvatting

- Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) voeren de infectieziektebestrijding uit, in opdracht van de gemeenteraden. Burgemeesters kunnen op het individu gerichte maatregelen afdwingen, zoals isolatie en quarantaine.

- Het melden van infectieziekten, zoals voorgeschreven in de Infectieziektenwet, is een essentiële pijler voor actieve bestrijding ervan. Door meldingen te verzamelen, ziet een GGD, beter dan een behandelaar, de onderlinge verbanden tussen de gemelde gevallen.

- De GGD signaleert regionale ontwikkelingen, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet dit voor het land en elders in de wereld. De signalen kunnen zo nodig via een elektronische berichtenservice dezelfde dag verspreid worden naar collega’s in het land.

- Bij landelijke dreigingen kan het bureau van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI) gezaghebbende inhoudsdeskundigen raadplegen in het Outbreak Management Team, en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren over de beste vorm van bestrijding. De minister is voorzitter van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg, bepaalt het beleid en is eindverantwoordelijk. Het ministerie van VWS schept de voorwaarden.

- De minister van VWS signaleert weeffouten in de organisatie van de infectieziektebestrijding en zal begin 2005 een nieuw centrum infectieziekten bij het RIVM inrichten met de uitdrukkelijke opdracht om naast onderzoek en advisering ook de regie van de bestrijding op zich te nemen.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:177-81

Auteursinformatie

Bureau van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding, Postbus 85.300, 3508 AH Utrecht.

Hr.J.E.van Steenbergen, arts-epidemioloog; mw.A.Timen, arts infectieziektebestrijding.

Contact hr.J.E.van Steenbergen (lci@ggd.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties